வீடு வரை உறவு... கடைசி வரை யாரோ... டி.எம்.எஸ். நினைவலைகள்!


சென்னை: விடை பெற்றுச் சென்று விட்டார் சிம்மக் குரலோன் டிஎம்எஸ். 91 வயது.. 10,000 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட திரையிசைப் பாடல்கள்...

2500க்கும் மேற்பட்ட பக்திப் பாடல்கள். பக்தி, தத்துவம், காதல், சோகம், வீரம், கோபம், அன்பு என பல ரசங்களால் நம்மையெல்லாம் பரவசப்படுத்திய டிஎம்எஸ்ஸின் நினைவு தமிழ் வாழும் காலம் வரை வாழ்ந்திருக்கும். தமிழ்த்தாய்க்கு வாழ்த்துப் பாடிய இந்த தமிழகத்தின் பாட்டு மகனின் நினைவுப் பாட்டையிலிருந்து சில நிழலோவியங்கள்...

RECOMMENDED CONTENT

RECOMMENDED CONTENT

RANDOM AD CONTAINER
Advertise Now!

LATEST TOPICS UPDATES


RANDOM AD CONTAINER
Advertise Now!